1985-Priloha-sborniku-ke-sjezdu-SSPE-v-Opave-C4-72x117