1997-List-pro-ucastniky-valneho-shromazdeni-ScB-X2-200x90-2001-Pouzito-jako-PF-718