1988. Komárek Vladimír-Když jsme studovali na umělce