1989. Jiří Polívka a kol. - Od železničních dílen k železničnímu průmyslovému opravárenství